Γιατί να ασφαλίσω...

Γιατί να ασφαλίσω...

Η ασφάλιση οχήματος είναι υποχρεωτική από την Πολιτεία. Η σημασία της μπορεί να συνοψιστεί στο γεγονός ότι περιορίζει το οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ρίσκο που διαφορετικά θα ήταν αφόρητο. Παρόλα αυτά, η αξία της είναι πολύ μεγαλύτερη διότι χωρίς αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να υφιστάμεθα:

  1. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσουμε στους άλλους από δική μας αμέλεια.
  2. Το ενδεχομένως υψηλό κόστος απώλειας ή καταστροφής του οχήματός μας σε περίπτωση κλοπής, πυρκαγιάς ή καταστροφής.
  3. Πιθανές Μηνύσεις εναντίον μας εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
car

Η κατοχή ενός σκάφους αποτελεί σίγουρα ένα από τα ακριβότερα αποκτήματά σας. Η υψηλή οικονομική του αξία όμως το καθιστά επιρρεπές σε κλοπή και εμπρηστικές ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα κινδυνεύει από διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά), εκρήξεις. Ταυτόχρονα, μπορεί εύκολα να εμπλακεί σε προβλήματα λόγω πρόσκρουσης κτλ.

Κατά συνέπεια, η ασφάλιση του σκάφους σας απομακρύνει από το άγχος της προστασίας του και εξασφαλίζει κάλυψη σε περίπτωση καταστροφής ή πρόκλησης ζημιάς.

Ο κλάδος της ασφάλειας σκαφών παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον με την θέσπιση νομοθεσίας το 1999 για την υποχρεωτικότητα κάλυψης της Αστικής Ευθύνης στα σκάφη αναψυχής και δεύτερον μέσω της συνειδητοποίησης από τους ιδιοκτήτες του σκάφους της αναγκαιότητα κάλυψης  της περιουσίας τους από παντός είδους θαλάσσιους κινδύνους.

boat

Όλοι μας έχουμε επενδύσει πολύτιμό χρόνο και χρήμα για την δημιουργία της κατοικίας μας. Η κατοικία μας αποτελεί το καταφύγιό μας και τον χώρο όπου συναντιόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Η καθημερινή ζωή όμως διέπεται από κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες για το σπίτι μας, όπως πυρκαγιά, κλοπή, καταστροφές από φυσικά φαινόμενα κτλ.
Κατά συνέπεια, η ασφάλιση κατοικίας μας απαλλάσσει από το οικονομικό και το ψυχολογικό βάρος που συνεπάγονται οι παραπάνω καταστάσεις.   

Ο καθένας μας έχει την διακριτική ευχέρεια να προσαρμόσει την ασφαλιστική κάλυψη της οικίας του, βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεων και των προτεραιοτήτων του.

house

Η δημιουργία ενός επαγγελματικού χώρου ως κτίριο ή/ και ως περιεχόμενο απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε χρόνο και χρήμα.

Η καθημερινή ζωή όμως διέπεται από κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες για τον επαγγελματικό χώρο σας, όπως πυρκαγιά, κλοπή, καταστροφές από φυσικά φαινόμενα κ.ο.κ.

Κατά συνέπεια, η ασφάλιση του επαγγελματικού χώρου σας απαλλάσσει από το οικονομικό και το ψυχολογικό βάρος που συνεπάγονται οι παραπάνω καταστάσεις.

business

Ο κλάδος των οικονομικών απωλειών παρέχει σειρά συμπληρωματικών καλύψεων σε επιχειρήσεις που ασφαλίζονται στον κλάδο περιουσίας και θωρακίζει επιχειρήσεις έναντι κίνδυνων, κλοπής, ληστείας διάρρηξης κτλ.

cash

Η ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των συμφερόντων του αποστολέα ή παραλήπτη για ζημιές που θα προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από τον τόπο της αποστολής μέχρι τον τόπο προορισμού.

cargo

Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους δύναται να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε επιχείρηση ή/και ιδιώτη. Εξάλλου χρόνο με τον χρόνο αυξάνουν σημαντικά οι αγωγές για αποζημιώσεις εξαιτίας σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών, με αποτέλεσμα η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης να είναι μονόδρομος για όλους μας.

liability

 

health

Κατά την διάρκεια της ζωής μας, όλοι μας έχουμε χρειαστεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ιατρική, φαρμακευτική ή νοσοκομειακή φροντίδα.Η κάλυψη για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μπορεί να ποικίλει από την κάλυψη του σχετικά χαμηλού κόστους μιας εξέτασης μέχρι το υψηλό κόστος παραμονής σε νοσοκομείο.

Η ασφάλιση υγείας σας απαλλάσσει από την έννοια των εξόδων και σας επιτρέπει να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στο πιο σημαντικό θέμα: την φροντίδα της υγείας σας και των δικών σας ανθρώπων.
Ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η στιγμή που θα χρειαστούμε νοσοκομειακή περίθαλψη. Παρότι τα προγράμματα υγείας μεριμνούν και για φροντίδα ρουτίνας, όπως για παράδειγμα εργαστηριακές εξετάσεις, ο κύριος λόγος ύπαρξης τους είναι η κάλυψη των εξαντλητικών εξόδων σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή μακρόχρονης παραμονής σε νοσοκομείο. 

Με τα Προγράμματα Υγείας:

  • Εξασφαλίζετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
  • Έχετε άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
  • Αξιοποιείτε την προηγμένη ιατρική τεχνολογία για σωστή διάγνωση και πρόληψη
  • Εξασφαλίζετε απαλλαγή φόρου
personal-accident

Με δεδομένες τις αλλαγές που έχει υποστεί η κοινωνίας μας τα τελευταία πενήντα χρόνια εξαιτίας της αστυφιλίας, η καθημερινότητά μας εμπεριέχει πολλαπλούς κινδύνους τους οποίους καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο.

pension

Οι σύγχρονοι επαγγελματίες, εργαζόμενοι σε συνθήκες εξοντωτικού ρυθμού, χρειαζόμαστε σε κάποια ηλικία γύρω στα 50-60 να μειώσουμε τους ρυθμούς ή ακόμη και να παύσουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα. Όμως:

  1. Οι συντάξεις των ασφαλιστικών ταμείων είναι ιδιαίτερα χαμηλές
  2. Αν θέλουμε να αποχωρήσουμε νωρίτερα γίνονται ακόμη περισσότερο χαμηλές
  3. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης απαιτούν υψηλά όρια ηλικίας

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη έναρξης ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος το οποίο θα μας εξασφαλίσει το επιθυμητό οικονομικό επίπεδο την περίοδο της συνταξιοδότησης. Η αναβολή σύναψης ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος κοστίζει πολύ. Όσο νωρίτερα ξεκινάτε ένα τέτοιο πρόγραμμα τόσο υψηλότερες αποδόσεις και κεφάλαιο εξασφαλίζετε για την σύνταξή σας ή τόσα λιγότερα χρήματα πληρώνετε για να εξασφαλίσετε το κεφάλαιο που θα χρειαστείτε έτσι ώστε να συμπληρώσετε τη σύνταξή σας και να διατηρήσετε το καλό βιοτικό σας επίπεδο και στην περίοδο της συνταξιοδότησης.

Τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα σας εξασφαλίζουν σχετική φοροαπαλλαγή.

income

Η ικανότητα να παράγουμε εισόδημα συνιστά μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της καθημερινής μας ζωής και σηματοδοτεί όλες τις περαιτέρω περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές δραστηριότητές μας.

Επειδή όμως η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη από εμπόδια και απρόβλεπτες καταστάσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή ο καθένας από εμάς να βρεθεί σε κατάσταση προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας για εργασία εξαιτίας ενός ατυχήματος ή μιας σοβαρής ασθένειας με ενδεχόμενο την αναπροσαρμογή ολόκληρης της ζωής του ατόμου και της οικογένειας του.

Σε όλες τις ανάγκες που πηγάζουν από τις παραπάνω καταστάσεις έρχεται να ανταποκριθεί η ασφάλεια αναπλήρωσης εισοδήματος με την εξασφάλιση του ημερήσιου απαραίτητου εισοδήματος για την διατήρηση της οικογενειακής μας γαλήνης και ισορροπίας.

Τέλος, με την ασφάλεια αναπλήρωσης εισοδήματος εξασφαλίζετε απαλλαγή φόρου.

education

Όλοι εμείς οι γονείς σκεφτόμαστε συνεχώς το μέλλον των παιδιών μας. Θέλουμε να τους εξασφαλίσουμε τα κεφάλαια για να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς οικονομικές έννοιες, θέλουμε να έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τα βοηθήσουμε στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Θέλουμε τα πάντα για τα παιδιά μας χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς απογοητεύσεις, την ίδια στιγμή που η επαγγελματική αγορά χρειάζεται ανθρώπους δημιουργικούς, με γνώσεις και κατάρτιση.

Ωστόσο, οι συνεχώς αυξανόμενες οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινής ζωής περιορίζουν τη δυνατότητα μεγάλης οικονομικής επένδυσης στις σπουδές των παιδιών μας.

Τα προγράμματα σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης εξασφαλίζουν συστηματική οικονομική αποταμίευση και κατά συνέπεια σας επιτρέπουν να επενδύσετε στο μέλλον των παιδιών σας.

Τα Προγράμματα Σπουδών και Επαγγελματικής Αποκατάστασης σας εξασφαλίζουν σχετική φοροαπαλλαγή.

Η Εταιρία

Η εταιρίαΗ Insurance4you, ως ανεξάρτητος σύμβουλος και σε συνεργασία με σχεδόν όλες τις Ελληνικές και Διεθνείς Ασφαλιστικές εταιρείες, πλεονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού επειδή μπορεί να

 


παρέχει όλα τα προϊόντα της Ασφαλιστικής αγοράς χωρίς την σκοπιμότητα αντιπροσώπευσης ενός και μόνο προϊόντος. Σας προτείνει πάντα αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Η Insurance4you, εκμεταλλευόμενη τις στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και το τμήμα ασφαλιστικών αναλύσεων που διαθέτει, παρέχει λύσεις σε κάθε ασφαλιστικό θέμα. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της και το εξελιγμένο σύστημα CRM που χρησιμοποίει, παρέχει σε κάθε ασφαλιζόμενο την εξασφάλιση ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα είναι δίπλα του σε όλη την διάρκεια της ασφάλισής του.

Ενημερωτικά Δελτία

Κοινωνικά Δίκτυα