Υποβολή Αιτίασης

Η υπηρεσία υποβολής παραπόνων δημιουργήθηκε από την Insurance4You με γνώμονα και σκοπό τη σωστή εξυπηρέτηση και δίκαιη μεταχείριση των πελατών της.

Ως «παράπονο» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην ασφαλιστική εταιρεία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται. Η έννοια των παραπόνων δεν περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων.

Μόλις λάβουμε το παράπονο σας, θα παραλάβετε απόδειξη υποβολής του παραπόνου εντός 2 εργάσιμων ημερών, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για τον χειρισμό της υπόθεσης σας.

Η απάντηση στο παράπονο σας δεν πρέπει να ξεπερνά τις πενήντα (50) ημέρες και εάν αυτό συμβεί θα σας αιτιολογήσουμε εγγράφως τους λόγους υπέρβασης της προθεσμίας αλλά και τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του παραπόνου.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων σε καμία περίπτωση δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων σας.

Υποστήριξη

Υποστήριξη
Powered by BreezingForms

Η Εταιρία

Η εταιρίαΗ Insurance4you, ως ανεξάρτητος σύμβουλος και σε συνεργασία με σχεδόν όλες τις Ελληνικές και Διεθνείς Ασφαλιστικές εταιρείες, πλεονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού επειδή μπορεί να

 


παρέχει όλα τα προϊόντα της Ασφαλιστικής αγοράς χωρίς την σκοπιμότητα αντιπροσώπευσης ενός και μόνο προϊόντος. Σας προτείνει πάντα αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Η Insurance4you, εκμεταλλευόμενη τις στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και το τμήμα ασφαλιστικών αναλύσεων που διαθέτει, παρέχει λύσεις σε κάθε ασφαλιστικό θέμα. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της και το εξελιγμένο σύστημα CRM που χρησιμοποίει, παρέχει σε κάθε ασφαλιζόμενο την εξασφάλιση ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα είναι δίπλα του σε όλη την διάρκεια της ασφάλισής του.

Ενημερωτικά Δελτία

Κοινωνικά Δίκτυα